foto 40

Hier zit een Aalscholver op het uiterste topje van een tak.
terug volgende foto